Umowa na laptop dla ucznia – jak, z kim i kiedy ją podpisać?


Stało się. Program rządowy „Laptop dla Ucznia” zapewnia, że wszyscy czwartoklasiści otrzymają własne komputery. Na rodziców i opiekunów prawnych nie czekają w związku z tym skomplikowane formalności. Umowa na laptop dla ucznia została już przygotowana i można bliżej się jej przyjrzeć. Wyjaśniamy, co zrobić, aby czwartoklasista otrzymał komputer przenośny.Laptop dla czwartoklasisty to także zobowiązania – o czym muszą wiedzieć rodzice i opiekunowie prawni?

Umowa na laptop dla ucznia może być podpisana między rodzicem (lub opiekunem prawnym) a Organem Prowadzącym Szkołę. To na jej mocy czwartoklasista otrzyma sprzęt, który będzie ważnym narzędziem w procesie jego edukacji. Jednocześnie rodzice (lub opiekunowie prawni), podpisując umowę na laptop dla ucznia, zobowiązują się, że:

  • przez 5 lat od jej zawarcia nie będą rozporządzać sprzętem np. nie sprzedadzą komputera, nie zastawią go i będą go dalejużyczać;
  • ani oni, ani ich podopieczny nie usuną ze sprzętu symbolu informującego o jego pochodzeniu z rządowego programu; zobowiązanie to także dotyczy okresu 5 lat;
  • okażą przedmiot umowy (czyli komputer przenośny) w siedzibie szkoły, jeśli zostaną o to poproszeni
  • będą uczestniczyć w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

Przepisy te mają zapobiegać nadużyciom. Dzięki nim Ministerstwo będzie mogło sprawować nadzór nad realizacją programu rządowego, co gwarantuje korzystanie z laptopów zgodnie z ich przeznaczeniem. Monitorowanie i ewaluacja ma służyć sprawdzaniu, czy uczeń faktycznie posiada dany sprzęt i z niego korzysta.

Umowa na laptop dla ucznia i co dalej?

Zgodnie z udostępnionym przez Ministerstwo wzorem umowy każdy uczeń 4. klasy otrzyma fabrycznie nowego laptopa. Rodzice nie mają wpływu na to, jaki sprzęt trafi do ich dziecka – zostało to już ustalone, bo laptopy kupowane są centralnie na podstawie zamówienia publicznego. Do poszczególnych regionów Polski trafią wybrane modele komputerów.

Laptop będzie znajdować się w oryginalnym opakowaniu i zostanie do niego dołączona kompletna dokumentacja. Do rąk czwartoklasisty może trafić jeden z sześciu modeli:

  • Acer TravelMate TMP214-54,
  • Lenovo V15 G3 IAP CTO,
  • Acer TravelMate P2 TMP215-54,
  • Asus ExpertBook B1502CBA,
  • Dell Latitude 3540,
  • HP ProBook 440 G9.

To modele od różnych producentów, ale każdy z nich spełnia takie same, określone wymagania techniczne. To laptopy, które w pełni zaspokoją potrzeby uczniów szkół podstawowych.

Na nieuczciwych i nieprzestrzegających przepisów dotyczących użytkowania sprzętu czekają kary finansowe. Najsurowsza z nich przewiduje zwrot 100% wartości laptopa. Opiekun prawny będzie musiał przelać taką kwotę na rachunek Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Dostęp do laptopów dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli edukację wczesnoszkolną, to krok milowy w edukacji młodych Polaków. Rodzice i inni opiekunowie prawni nie muszą martwić się już o środki na zakup sprzętu dla swoich pociech, a ich zadaniem jest jedynie podpisanie stosownej umowy – przejrzystej i na jasnych warunkach. W ten sposób na biurkach dzieci rozpoczynających 4. klasę szkoły podstawowej już wkrótce pojawią się nowe laptopy.