geodeta

Technik geodeta – Jak wygląda i na czym polega ten zawód

Geodezja jest nauką, która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją zebranych informacji o otaczającym nas środowisku. Jej celem jest gwarantowanie możliwie jak najbezpieczniejszej eksploatacji budowli oraz skomplikowanych konstrukcji, z myślą o racjonalnej gospodarce przestrzennej. Geodezja w Polsce traktowana jest jako nauka techniczna bądź nauka o Ziemi. Zawód geodety w wyniku ciągłego rozwoju społeczno-gospodarczego zyskał na znaczeniu, dzięki czemu jest atrakcyjną pozycją na rynku pracy.

Jak wygląda i na czym polega zawód technik geodeta?

Geodeta jest to osoba specjalizująca się w obszarze pomiarów nieruchomości gruntowych. Geodeta zajmuje się opracowywaniem map oraz przygotowywaniem planów geodezyjnych, jak również uczestniczy w procesach budowlanych. 

Osoba wykonująca zawód geodety (zwana również mierniczym) w pracy wykorzystuje techniki komputerowe z użyciem specjalnie do tego przeznaczonych programów geodezyjnych i projektowych, a także korzysta z nowoczesnej technologii współpracującej z satelitą. 

Kandydaci, którzy chcieliby parać się geodezją powinni charakteryzować się umiejętnością bardzo dobrej orientacji w terenie wraz z wyobraźnią przestrzenną, spostrzegawczością oraz sprawnością fizyczną. Ponad to jest to zawód dla osób chcących wciąż się rozwijać i codziennie uczyć się nowych rzeczy, a także nie mają problemów z komunikacją i pracą w zespole. Istotnym jest, aby osoba interesowała się nowoczesnymi technologiami i czuła się pewnie w pracy na komputerze, a także chciałaby pracować zarówno w terenie jak i w urzędzie czy biurze. Ważną cechą technika geodety jest logiczne, analityczne myślenie oraz odpowiedzialność. 

Technik geodeta podczas uczestniczenia w prowadzeniu prac geodezyjnych pełni rolę asystenta inżyniera geodety. Podczas pracy biurowej jego zadań należy sporządzanie pomiarów terenu oraz analizy i interpretacji zebranych danych w postaci mapy, jak również projektowanie inwentaryzacji powykonawczej czy też opracowywanie podziałów nieruchomości. Zdarza się również, iż technik geodeta musi podjąć kontakt z urządami w celach przekazania dokumentacji i włączenia ich do zasobów państwowych. Technik geodeta prowadzi także ewidencję gruntów i budynków. Badanie terenu następuje z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych instrumentów geodezyjnych. Technik geodeta również współpracuje z budowniczymi i wspomaga ich pracę na placu budowy m.in zajmuje się zmienianiem struktury otoczenia np.: podział działek, bądź bada odkształcenia czy też zmiany położenia budowli oraz wykonuje badania kontrolne elementów obiektów. 

Technik geodeta z powodzeniem znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych administracji geodezyjno-kartograficznej czy też w wydziałach geodezji. Ich miejscem pracy mogą być również jednostki administracji państwowej oraz samorządowej. Nic nie stoi także na przeszkodzie aby technik geodeta pracował w szkole geodezji lub w firmach kartograficznych, czy też w wydawnictwach zajmujących się publikacją map i atlasów. Firmy zajmujące się budowaniem mostów i dróg, czy też firmy ogólnobudowlane również zatrudniają techników geodetów. 

Jeśli chodzi o zarobki technika geodety to zarobki w firmach i przedsiębiorstwach wahają się, a ostateczna stawka jest uzależniona od miejsca, w którym jest poszukiwane zatrudnienie oraz od umiejętności, które posiada zainteresowany, długości stażu jak i doświadczenia zawodowego, który posiada w zajmowaniu się geodezją oraz od uprawnień które zdobył na ścieżce kariery. Posiadanie uprawnień nie jest regułą jednak dość mocno wpływa na ostateczną kwotę, którą technik geodeta jest w stanie otrzymać. Zarobki w tym zawodzie oscylują średnio w granicach od 2,5 tys zł do 4 tys zł. Zarobki są większe jeśli geodeta zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności, jednak wtedy kwoty uzależnione są od pozycji na rynki i relacji z klientami.