licea eksternistyczne

Licea eksternistyczne

Licea eksternistyczne – czym są?

Eksternistyczne szkoły średnie zyskują na popularności ze względu na elastyczność zapewnianą uczniom w środowisku online. Uczniowie mogą uzyskać dostęp do zadań i wykonywać je, unikając stresujących aspektów tradycyjnego doświadczenia w szkole średniej: odległości dojazdów, różnej jakości szkół i zastraszania, między innymi. Uczniowie szkół średnich online korzystają również z bezpośredniej pracy z technologią, mając więcej indywidualnej uwagi ze strony nauczycieli i mając dostęp do materiałów szkoleniowych przez cały czas. Liceum eksternistyczne to szkoła lub program, w którym uczniowie mogą zdobyć dyplom ukończenia szkoły średniej, biorąc udział w zajęciach online. Większość z tych zajęć odbywa się całkowicie online, ale niektóre wymagają od uczniów odwiedzenia centrum egzaminacyjnego lub innego miejsca, aby przystąpić do pewnych testów lub przekazać zadania. Niektóre z tych programów są powiązane z tradycyjnymi szkołami stacjonarnymi, podczas gdy inne są wyłącznie online. 

Jeśli zapiszesz się do wirtualnej szkoły średniej, możesz wziąć udział w kilku zajęciach, aby uzupełnić swój stopień w zwykłym liceum, lub możesz zdobyć cały dyplom ukończenia szkoły średniej online.

Istnieją cztery rodzaje eksternistycznych szkół średnich:

– Szkoły publiczne: Są to programy finansowane przez rząd, zwykle akredytowane i dostępne za darmo, jeśli jesteś nieletnim uczniem. Zwykle są zgodne z programami nauczania podobnymi do tradycyjnych szkół średnich w twoim regionie. Publiczne licea eksternistyczne muszą przestrzegać ścisłych wytycznych, aby otrzymać finansowanie, dlatego często mają mniej ofert kursów niż inne wymienione opcje.

– Szkoły czarterowe: Internetowe szkoły czarterowe mają wiele takich samych cech jak internetowe szkoły publiczne; Jednak często mają szerszy wybór zajęć i mogą korzystać z bardziej innowacyjnych i nietradycyjnych metod nauczania.

– Szkoły prywatne: Jest to jedna z najszybciej rozwijających się grup szkół eksternistycznych. Ponieważ nie są one tak regulowane jak inne grupy, jakość i koszty prywatnych szkół online mogą się znacznie różnić. Mogą jednak oferować szeroką gamę zajęć i zazwyczaj nie wymagają od uczniów życia w określonym stanie, aby się zapisać. Dostępne są również wyspecjalizowane prywatne szkoły online, takie jak szkoły chrześcijańskie, szkoły, które koncentrują się na matematyce i naukach ścisłych oraz inne.

Liceum eksternistyczne – co czego przygotowuje?

Liceum eksternistyczne, podobnie jak inne liceum, przygotowuje do zdania matury i do kontynuacji nauki na studiach wyższych, bądź też w szkole policealnej. Taki rodzaj nauczania w chwili obecnej staje się coraz bardziej popularny. Większość internetowych szkół średnich jest otwarta zarówno dla nastolatków, jak i dorosłych powracających do szkoły, aby zdobyć dyplom ukończenia szkoły średniej. Niektóre osoby, które zapisują się do szkoły średniej online, obejmują:

– Nastolatki, które nie są w stanie uczęszczać do tradycyjnego liceum lub wolą brać udział w zajęciach online.
– Uczniowie uczący się w domu, którzy chcą uzupełnić swoją edukację.
– Dorośli biorący udział w zajęciach po kilku latach nieobecności w szkole.
– Zaawansowani uczniowie, którzy chcą wziąć udział w bardziej rygorystycznych zajęciach niż te, które oferuje ich szkoła średnia.
– Studenci zagraniczni, którzy chcą wziąć udział w zajęciach oferowanych przez kraj, w którym mają nadzieję uczęszczać na studia.

liceum eksternistyczne

Zalety wynikające z uczęszczania do liceum eksternistycznego

Dla wielu uczniów najważniejszą korzyścią z uczęszczania do szkoły średniej online jest to, że nie musisz uczęszczać do szkoły w zwykłych godzinach. Może to być niezwykle pomocne dla uczniów, zarówno nastolatków, jak i dorosłych, którzy starają się zrównoważyć ukończenie szkoły średniej z pracą lub innymi obowiązkami. Jeśli możesz brać udział w zajęciach i uczyć się tylko wieczorami lub w określone dni, szkoły średnie online to umożliwiają. Kolejną zaletą tej elastyczności jest to, że pozwala uczyć się we własnym tempie. Jest to korzystne dla studentów, którzy chcą pracować w wolniejszym tempie, aby upewnić się, że całkowicie rozumieją materiał, a także dla studentów, którzy preferują szybsze tempo i prawdopodobnie chcą zdobyć dyplom ukończenia szkoły średniej przed terminem. Elastyczne harmonogramy mogą również przynieść korzyści uczniom, którzy są chorzy, często podróżują lub w inny sposób nie mogą uczęszczać do tradycyjnej szkoły średniej. 

W chwili obecnej coraz częściej szkoły eksternistyczne będą miały więcej opcji klasowych niż tradycyjne, ponieważ nie są ograniczone przez ograniczoną liczbę klas lub nauczycieli, jak tradycyjne szkoły średnie. Może to przynieść korzyści uczniom, którzy chcą wziąć udział w określonych zajęciach, które nie są oferowane przez ich zwykłą szkołę średnią, w tym niektóre klasy zaawansowane lub AP. Niektóre szkoły internetowe oferują nawet specjalizacje lub możliwość dostosowania kursów do przedmiotów, które Cię bardziej interesują. Jest to również ważna korzyść dla uczniów uczących się w domu i ich rodziców, którzy mogą myśleć o zajęciach online. Biorąc udział w zajęciach online, możesz dowiedzieć się o temacie, w którym twój rodzic lub nauczyciel w szkole domowej nie jest ekspertem, takim jak zaawansowane zajęcia z matematyki, dzięki czemu możesz uczyć się w domu, ale także czerpać korzyści z dobrze zaokrąglonej edukacji.

Niektórzy ludzie wybierają również wirtualne szkoły średnie, ponieważ nie lubią lub nie radzą sobie dobrze w tradycyjnej szkole. Może to być spowodowane trudnościami z kolegami z klasy, problemami z nauką w tradycyjnym środowisku klasowym lub z innego powodu. Uczęszczanie do liceum online często powoduje mniej rozproszenia. Kiedy bierzesz udział w zajęciach online, nie musisz się martwić o to, w co się ubrać, czy Twoi znajomi są w tych samych klasach co Ty, czy też zostałeś zaproszony na tę imprezę w piątek. Kiedy usiądziesz przed komputerem, aby pracować nad swoimi zajęciami, możesz poświęcić całą swoją uwagę nauce i dobrze sobie na nich radzić. 

liceum eksternistyczne studentka

Co można robić po liceum eksternistycznym?

Po liceum eksternistycznym można robić dokładnie te same rzeczy co po tradycyjnym liceum, a więc iść na studia, bądź kontynuować naukę w szkole policealnej. Poziom nauczania w takiej szkole jest również na bardzo wysokim poziomie. Dla wielu uczniów i rodzin, zwłaszcza tych w niekonwencjonalnych sytuacjach z mniejszą liczbą opcji, może być korzystniejsze zdobycie dyplomu ukończenia szkoły średniej całkowicie online. Niektórzy uczniowie nie są w stanie zapisać się do szkoły stacjonarnej, jeśli rodzic jest w wojsku lub pracuje w branży, która wymaga od rodziny częstych przeprowadzek. Edukacja online przemawia również do młodych sportowców, artystów, aktorów i muzyków, którzy potrzebują programu nauczania, który dostosuje się do ich napiętych harmonogramów.  Uczniowie na obszarach wiejskich mogą wybrać liceum online, jeśli szkoła tradycyjna znajduje się zbyt daleko od domu. Niektóre wiejskie okręgi szkolne bezpośrednio współpracują z zewnętrznymi dostawcami usług edukacyjnych w zakresie nauczania online w niepełnym i pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony, uczniowie uczęszczający do przepełnionych lub niebezpiecznych szkół – zwłaszcza szkół publicznych, które zaniedbują bezpieczeństwo poszczególnych uczniów – mogą uznać, że środowisko online najbardziej im odpowiada.

Jak powinny wyglądać zajęcia w takiej szkole?

Zajęcia w takiej szkole charakteryzują się tym, że są prowadzone całkowicie przez Internet. Natomiast, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów to czasem uczeń może zostać poproszony, aby na dany sprawdzian zjawić się w placówce swojej szkoły, gdyż nie wszystkie sprawdziany da się przeprowadzić zdalnie. Wielu nauczycieli używa terminów e-learning synchronicznych (czaty wideo, wideokonferencje) i asynchronicznych (e-mail, fora dyskusyjne) do opisania hybrydowego podejścia do uczenia się. Podczas gdy podejścia asynchroniczne umożliwiają uczniom elastyczność i samodzielne nauczanie, synchroniczne uczenie się zapewnia społeczność i wsparcie dla cyfrowych uczniów. Ta kombinacja jest najlepiej prezentowana w programie mieszanym lub hybrydowym, w którym co najmniej 30% kursu jest online.  Z drugiej strony w szkołach wirtualnych / cybernetycznych i wirtualnych szkołach państwowych uczniowie pobierają cały kurs online i są geograficznie odsunięci od swoich instruktorów i rówieśników. Wirtualne szkoły średnie są często prowadzone lub kontraktowane przez agencje państwowe lub są publicznymi szkołami czarterowymi i organizacjami non-profit.

Edukacja domowa to kolejne podejście, które często wykorzystuje połączenie kursów online, nauczania w domu i interakcji społecznych za pośrednictwem lokalnych społeczności i sieci. Ten układ działa dobrze dla rodziców, którzy nie są tak biegli w nauczaniu określonych przedmiotów, takich jak te w zaawansowanym programie nauczania w szkole średniej. Nauczyciele online mogą prowadzić kursy w całości, ale często zachęcają rodziców do zaangażowania, szczególnie we wczesnych latach, dzięki czemu uczniowie rozwijają silne umiejętności uczenia się potrzebne do odniesienia sukcesu w nauce online. Krótko mówiąc, edukacja online zapewnia uczniom uczniom uczącym się w domu przejście na studia lub świat pracy ma pewien stopień profesjonalnego nadzoru i wsparcia.

Dobrze wyszkolony, wysoce zaangażowany wydział może mieć wpływ na doświadczenie ucznia z edukacją online. Rozważając różne akredytowane internetowe szkoły średnie, upewnij się, że instruktorzy posiadają wszelkie certyfikaty państwowe niezbędne do przestrzegania przepisów dotyczących nauczania w danym państwie. Zastanów się również, jakiego rodzaju wsparcie instruktorzy otrzymują od samej szkoły online lub prywatnego dostawcy kursu. Nauka online różni się nieco od nauki w tradycyjnej klasie. Na szczęście istnieje wiele zasobów, których uczniowie online mogą szukać pomocy, a wiele akredytowanych szkół średnich online zapewnia wysoki poziom wsparcia dla uczniów, aby odnieść sukces.

1 thought on “Licea eksternistyczne”

Comments are closed.