logo

Oferta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

 

LO

  

Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szkoła niepubliczna  z uprawnieniami szkoły publicznej* 

Wydajemy
 LEGITYMACJE, zaświadczenia, indeksy!

Egzaminy semestralne - po każdym semestrze
Wymagane 50% obecności – na każdych zajęciach edukacyjnych
Wymagana szkoła: gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
Świadectwa na druku MEN
Egzamin maturalny OKE

* Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej to szkoła, która podlega ścisłej kontroli władz oświatowych i  spełnia wszystkie wymogi, którym podlegają szkoły publiczne. Blue LO dla Dorosłych to szkoła o uprawnieniach publicznych, co w praktyce oznacza, że Słuchacze pobierający naukę w naszej szkole korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze typowej szkoły publicznej. Słuchacze mogą być dopuszczeni do egzaminu maturalnego, a wszystkie druki wydawane przez szkołę są uznawane przez różnego rodzaju instytucje np. ZUS, Urząd Pracy.


Wiek Słuchaczy:

18+

poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją kandydata

 

GIM

 

Gimnazjum dla Dorosłych

 

 

 

 

 


Szkoła niepubliczna  z uprawnieniami szkoły publicznej*

Wydajemy LEGITYMACJE, zaświadczenia, indeksy!

Egzaminy semestralne – po każdym semestrze
Wymagane 50% obecności
Wymagana szkoła: 6-letnia szkoła podstawowa lub ukończenie siódmej klasy starego typu
Świadectwa na druku MEN
Egzamin gimnazjalny OKE

* Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej to szkoła, która podlega ścisłej kontroli władz oświatowych i  spełnia wszystkie wymogi, którym podlegają szkoły publiczne. Blue Gimnazjum dla Dorosłych to szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, co w praktyce oznacza, że Słuchacze pobierający naukę w naszej szkole korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze typowej szkoły publicznej. Słuchacze mogą ukończyć gimnazjum i ubiegać się o miejsce w szkołach ponadgimnazjalnych, a wszystkie druki wydawane przez szkołę są uznawane przez różnego rodzaju instytucje np. ZUS, Urząd Pracy

 

Wiek Słuchaczy:

 18+

poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją kandydata

 

PSZ


Policealna Szkoła Zawodowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła niepubliczna  z uprawnieniami szkoły publicznej*

Wydajemy LEGITYMACJE, zaświadczenia, indeksy

Długość nauki 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata

Egzaminy semestralne – po każdym semestrze
Wymagane 50% obecności
Wymagana szkoła średnia: Liceum lub Technikum (nie wymagamy matury)
Świadectwa na druku MEN
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie OKE


* Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej to szkoła, która podlega ścisłej kontroli władz oświatowych i  spełnia wszystkie wymogi, którym podlegają szkoły publiczne. Blue PSZ dla Dorosłych to szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, co w praktyce oznacza, że Słuchacze pobierający naukę w naszej szkole korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze typowej szkoły publicznej. Słuchacze mogą przystępować do egzaminów z kwalifikacji i uzyskać tytuł zawody technika, a wszystkie druki wydawane przez szkołę są uznawane przez różnego rodzaju instytucje np. ZUS, Urząd Pracy

 

Wiek Słuchaczy:

18+ (w dniu rozpoczęcia nauki)

poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją kandydata


KIERUNKI:

 - medyczne:

Higienistka stomatologiczna
Opiekun medyczny NOWY!
Protetyk słuchu NOWY!
Technik elektroniki i informatyki medycznej NOWY!
Technik masażysta
Technik ortopeda NOWY!
Technik sterylizacji medycznej NOWY!
 
- pozostałe:

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej NOWY!
Asystent osoby niepełnosprawnej
Florysta
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Technik administracji
Technik archiwista NOWY!
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik drogownictwa NOWY!
Technik eksploatacji portów i terminali NOWY!
Technik geodeta
Technik geolog NOWY!
Technik informatyk
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik optyk NOWY!
Technik rachunkowości
Technik teleinformatyk NOWY!
Technik telekomunikacji NOWY!
Technik transportu drogowego NOWY!
Technik turystyki wiejskiej
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych NOWY!
Technik weterynarii
Technik wiertnik NOWY!

 
PSPK

Policealna Szkoła Promocji Kadr

 

 

 


Szkoła niepubliczna  BEZ uprawnień szkoły publicznej

TYLKO TRYB ZAOCZNY

Nie ma legitymacji
Wymagana szkoła średnia : Liceum bądź Technikum
Egzaminy wewnętrzne ze specjalności, po zdaniu którego absolwent może uzyskać dyplom
Dyplom/świadectwo na druku szkolnym
Egzaminy semestralne – po każdym semestrze
Długość nauki  – 1 rok
Wszystkie są płatne
 
Wiek Słuchaczy:

18+ lub ukończenie 18 r. ż w roku w którym ma nastąpić nauka


KIERUNKI:


Administrator nieruchomości
Agent ubezpieczeniowy
Agent celny
Asystent nauczyciela przedszkola
Asystent prawny
Barista
Barman
Biomasażysta
Charakteryzator
Dekorator sklepów
Dekorator wnętrz
Dziennikarz
Filolog języka nowożytnego –angielski
Filolog języka nowożytnego - niemiecki
Fotoreporter
Fryzjer damski/ męski
Grafik komputerowy multimediów
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Instruktor fitness
Instruktor terapii uzależnień
Kosmetyczka
Księgowy
Manicurzystka/ pedicurzystka
Ogrodnik terenów zieleni
Opiekunka dziecięca domowa (niania)
Organizator imprez ślubnych
Pośrednik finansowy
Pośrednik pracy
Pracownik biura podróży
Projektant grafiki komputerowej
Projektant baz danych
Projektant stron www (webmaster)
Psycholog organizacji
Psycholog wychowawczy
Rejestratorka medyczna
Sekretarka medyczna
Specjalista do spraw dietetyki
Specjalista fizjoterapii
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
Specjalista do spraw reklamy
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Szef kuchni
Terapeuta środowiskowy
Wizażystka/ stylistka
Zarządzanie zasobami ludzkimi


 

PKU


Placówka

Kształcenia Ustawicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Placówka niepubliczna 


Na PKU składają się:

     KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Nie ma legitymacji
Wymagane świadectwo szkoły zawodowej, liceum lub technikum
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie OKE
Wszystkie KKZ trwają 4 semestry w danym zawodzie
Wszystkie są płatne
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Dyplom technika po zdaniu wszystkich egzaminów


Wiek Słuchaczy:

18+ lub ukończenie 18 r. ż w roku w którym ma nastąpić nauka

 

KIERUNKI:

Betoniarz-zbrojarz NOWY!
Cukiernik NOWY!
Elektromechanik NOWY!
Elektryk NOWY!
Fotograf NOWY!
Fototechnik NOWY!
Fryzjer NOWY!
Górnik eksploatacji podziemnej NOWY!
Kelner
Kucharz
Mechanik-monter maszyn i urządzeń NOWY!
Monter konstrukcji budowlanych NOWY!
Monter mechatronik NOWY!
Monter-elektronik NOWY!
Murarz-tynkarz NOWY!
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego NOWY!
Operator obrabiarek skrawających NOWY!
Optyk-mechanik NOWY!
Piekarz NOWY!
Rolnik NOWY!
Sprzedawca NOWY!
Ślusarz NOWY!
Technik agrobiznesu NOWY!
Technik architektury krajobrazu
Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik elektronik NOWY!
Technik elektryk NOWY!
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik księgarstwa NOWY!
Technik logistyk
Technik mechanik NOWY!
Technik mechatronik NOWY!
Technik obsługi turystycznej
Technik ogrodnik
Technik organizacji reklamy
Technik pojazdów samochodowych NOWY!
Technik przetwórstwa mlecznego NOWY!
Technik rolnik NOWY!
Technik spedytor
Technik urządzeń sanitarnych
Technik technologii żywności NOWY!
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Wędliniarz


 
     KE – kurs eksternistyczny

Kurs z zakresu LO (11 przedmiotów)
Trwa 9 miesięcy
Nie ma legitymacji
Kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
CENA: 1600 zł (2 raty po 800)

Żeby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej należy zdać 11 egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) każdy egzamin płatny w OKE ok. 171 zł. Dopiero po zdaniu wszystkich 11 egzaminów w OKE otrzymuje się świadectwo ukończenia LO w trybie eksternistycznym.

 

PKU

 

Placówka

Kształcenia Ustawicznego

 


Na PKU składają się c. d:

      Krótkie kursy:

Trwają 4-40 godzin
Po ukończeniu otrzymuje się zaświadczenie na wzorze MEN
Certyfikat uważany na terenie całej Polski i całej Unii Europejskiej
Wszystkie płatne
Wymagane 18 lat

 

PO SZCZEGÓŁY ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU! smile


Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera