logo

Technik turystyki wiejskiej z hotelarstwem

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik turystyki wiejskiej z hotelarstwem 515203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich                                              

·         TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego                                                                                         

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Geografia turystyczna

35

10

 

 

45

7

Usługi żywieniowe, noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym

 

 

 

25

25

8

Podstawy produkcji roliczej

 

25

20

10

55

9

Mechanizacja rolnictwa

 

 

 

20

20

10

Organizacja pracy w hotelarstwie

 

20

20

 

40

11

Ekonomika i organizacja agroturystyki

20

30

 

 

50

Ogólna liczba godzin

130

115

40

55

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

35

30

35

 

100

13

Rachunkowość w agroturystyce

 

 

40

 

40

14

Produkcja rolnicza

 

 

20

60

80

15

Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych

 

20

40

 

60

16

Działalność agroturystyczna

 

 

 

60

60

Ogólna liczba godzin

35

50

135

120

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik turystyki wiejskiej wie jak planować, organizować i wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym i agroturystycznym. Zdobył wiedzę między innymi z zakresu turystyki, uprawy roślin, organizacji usług i imprez turystycznych.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w: hotelach i pensjonatach, przedsiębiorstwach, biurach i agencjach turystycznych. Zawód ten przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności, jest również poszukiwany na krajowym rynku pracy. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera