logo

Technik rachunkowości

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.36 Prowadzenie rachunkowości

·         AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy ekonomii 20       20
7 Elementy statystyki 20       20
8 Rachunkowość przedsiębiorstw 20 75     95
9 Wynagrodzenia     30 20 50
10 Podatki i rozliczenia z ZUS     30 20 50
Ogólna liczba godzin 135 105 60 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 40     70
12 Prowadzenie biura rachunkowego   20 115   135
13 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych       135 135
Ogólna liczba godzin 30 60 115 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.36 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.65 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik rachunkowości  jest przygotowany zarówno teoretycznie i praktycznie do wykonywania rozliczeń i deklaracji podatkowych, potrafi rozliczyć firmę z zakładem ubezpieczeń społecznych jak również sporządzić analizę finansową danej jednostki organizacyjnej. Jest przygotowany do prowadzenia księgowości.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować między innymi w: bankach, zakładach i instytucjach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych i urzędach skarbowych, jesteś także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera