logo

Technik masażysta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik masażysta 325402

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·        MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 1 3     2 64
3 Język angielski zawodowy 2       1 32
4 Komunikacja personalna i społeczna   2     1 32
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą 2       1 32
6 Anatomia i fizjologia człowieka 4   3 3 5 160
7 Język migowy   2     1 32
8 Teoretyczne podstawy masażu 4 2     3 96
9 Zarys fizjoterapii     3   1,5 48
10 Zagadnienia kliniczne w masażu     3 3 3 96
Ogólna liczba godzin 13 9 9 6 18,5 592
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Masaż 5 5,5 8 10 14,25 456
12 Fizjoterapia       3 1,5 48
13 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   1,5     0,75 24
14 Anatomia topograficzna   2 2   2 64
Ogólna liczba godzin 5 9 10 13 18,5 592
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa       160 160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik masażysta wykonuje masaż w medycynie, sporcie i kosmetyce. Zna podstawy teoretyczne do wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych oraz uwzględniać aktualny stan zdrowia pacjenta. Jest przygotowany również do samodzielnej organizacji i prowadzenia gabinetu masażu.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: ośrodkach SPA, przychodniach rehabilitacyjnych, sanatoriach, uzdrowiskach, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera