logo

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  325509

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10   20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20     20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20     20
4 Język angielski zawodowy 20 20   40
5 Komunikacja personalna i społeczna 15     15
6 Techniczne bezpieczeństwo pracy 15 25   40
7 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10     10
8 Prawna ochrona pracy 20 10 10 40
9 Ergonomia w procesie pracy   20 20 40
10 Zagrożenia w środowisku pracy 15 15   30
Ogólna liczba godzin 135 90 30 255
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30     30
12 Ocena ryzyka zawodowego   40 50 90
13 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych   35 50 85
14 Szkolenia i usługi w bhp     50 50
Ogólna liczba godzin 30 75 150 255
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 180 530
Praktyka zawodowa       160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiada wiedzę umożliwiającą weryfikację stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki psychofizyczne, biologiczne i chemiczne występujące w środowisku pracy. Absolwent potrafi także przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania przepisów BHP.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach, które zajmują się organizacją szkoleń BHP, przedsiębiorstwach jako specjalista ds. BHP. Po ukończeniu szkoły ma możliwość asystować przy uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić rejestr dokumentów dotyczących chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera