logo

Opiekun w domu pomocy społecznej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Język niemiecki zawodowy 20 10 30 30 90
5 Zagadnienia psychologii i socjologii 10 20 10   40
6 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10       10
7 Przepisy prawa w zakresie świadczeń społecznych 10       10
8 Język migowy 20       20
9 Organizacja pracy z osobą podopieczną   20 20 20 60
10 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierajacej 10 25 15 20 70
Ogólna liczba godzin 120 75 75 70 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Umiejetności opiekuńcze 15 60 60 65 200
12 Terapia zajęciowa i aktywizująca 30 30 40 40 140
Ogólna liczba godzin 45 90 100 105 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując plan pracy i opieki, pomaga w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze.

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w: hospicjach, domach pomocy społecznej, przy warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia, szpitalach i szkołach.  

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera