logo

Technik weterynarii z zarządzaniem kliniką weterynaryjną

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik weterynarii z zarządzaniem kliniką weterynaryjną 324002


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt                                                                  

·         RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego                                                                                           

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

 

 

 

15

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

15

 

 

 

15

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

6

Przepisy ruchu drogowego

 

 

10

 

10

7

Anatomia i fizjologia zwierząt

40

 

 

 

40

8

Produkcja zwierzęca

30

40

 

 

70

9

Medycyna weterynaryjna

20

25

25

25

95

10

Marketing i zarządzanie klinika weterynaryjną

10

10

 

 

 

11

Nadzór i kontrola weterynaryjna

 

 

 

25

25

12

Inseminacja i rozród zwierząt

 

15

 

 

15

Ogólna liczba godzin

165

90

35

50

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

13

Anatomia i fizjologia praktyczna

 

30

 

 

30

14

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

 

20

35

 

55

15

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt

 

 

30

 

30

16

Diagnozowanie chorów zwierząt

 

25

30

 

55

17

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 

 

35

85

120

18

Biostatystyka i metody dokumentacji

 

 

10

10

20

19

Wykonywanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej

 

 

 

30

30

Ogólna liczba godzin

0

75

140

125

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.10. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.11. odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Ograniczona liczba miejsc
 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik weterynarii posiada wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom, podawaniem leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty. Asystuje przy zabiegach chirurgicznych, określa prawidłową/nieprawidłową budowę oraz czynności organizmów zwierzęcych, wykonuje zabieg unasieniania zwierzat.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera