logo

Technik turystyki wiejskiej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 515203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

·         TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Geografia turystyczna 20 20     40
7 Usługi żywieniowe, noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym     10 20 30
8 Podstawy produkcji roliczej   60     60
9 Mechanizacja rolnictwa     15 15 30
10 Ekonomika i organizacja agroturystyki 40 15 20   75
Ogólna liczba godzin 135 125 45 35 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 30 40 30   100
12 Rachunkowość w agroturystyce     40   40
13 Produkcja rolnicza     20 60 80
14 Działalność agroturystyczna     20 40 60
15 Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym     20 40 60
Ogólna liczba godzin 30 40 130 140 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik turystyki wiejskiej wie jak planować, organizować i wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym i agroturystycznym. Zdobył wiedzę między innymi z zakresu turystyki, uprawy roślin, organizacji usług i imprez turystycznych.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w: hotelach i pensjonatach, przedsiębiorstwach, biurach i agencjach turystycznych. Zawód ten przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności, jest również poszukiwany na krajowym rynku pracy. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera