logo

Technik informatyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik informatyk 351203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

·         EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 20       20
8 Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej 20 40 20   80
9 Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe   40 20   60
10 Programowanie, witryny i aplikacje internetowe     25 20 45
11 Bazy danych     25 15 40
Ogólna liczba godzin 135 80 90 35 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   25 25   50
13 Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych   20 20   40
14 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 30 40     70
15 Administrowanie systemami operacyjnymi     40   40
16 Administrowanie bazami danych       70 70
17 Tworzenie stron i aplikacji internetowych       70 70
Ogólna liczba godzin 30 85 85 140 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik informatyk zdobywa umiejętności niezbędne do przygotowania stanowiska komputerowego do pracy, potrafi tworzyć strony internetowe, konfigurować lokalne urządzenia sieciowe. Obsługuje urządzenia peryferyjne komputera oraz projektuje lokalne sieci i administruje nimi.

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w każdym przedsiębiorstwie, które jest uzależnione od sprzętu i sieci informatycznych. Może podjąć pracę jako: specjalista w dziale obsługi informatycznej, grafik komputerowy, specjalista do spraw projektowania sprzętu informatycznego oraz w biurze doradztwa. Jest gotowy do podjęcia własnej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanych uprawnień zawodowych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera