logo

Technik budowy dróg

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik budowy dróg 311216

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         B.2 Wykonywanie robót drogowych

·         B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

·         B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin w cyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Budownictwo ogólne

40

 

 

 

40

2

Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych

50

50

20

 

120

3

Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych

 

40

50

20

110

4

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

35

35

5

Język obcy zawodowy w budownictwie (angielski)

 

 

 

20

20

6

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

 

 

15

15

Łączna liczba godzin

90

90

70

90

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Dokumentacja techniczna

20

20

 

 

40

2

Roboty ziemne i nawierzchniowe

45

35

40

 

120

3

Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

 

30

50

 

80

4

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

 

 

 

70

70

5

Praktyki zawodowe ***

 

 

15

15

30

Łączna liczba godzin

65

85

105

85

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

*** w przypadku praktyk realizowanych ponad 4 tygodnie

Wymiar praktyk zawodowych - 320 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Technik budowy dróg organizuje i nadzoruje procesy budowlane, opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonuje pomiary geodezyjne, ocenia stan techniczny dróg i mostów, opracowuje wyniki badań laboratoryjnych materiałów stosowanych do budowy. Po ukończeniu nauki będziesz wiedział jak sporządzić projekt ulic, dróg oraz ich odwodnienie i układ zieleni.  

Praca: Absolwent może ubiegać się o pracę w firmach drogowych, biurach projektujących drogi i obiekty mostowe, organach administracji państwowej i samorządowej, laboratoriach drogowych, a także wytwórniach materiałów budowlanych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera