logo

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami postępowania administracyjnego

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami postępowania administracyjnego 325509

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

20

4

Język angielski zawodowy

20

20

 

40

5

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

15

6

Techniczne bezpieczeństwo pracy

15

25

 

40

7

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

10

 

 

10

8

Prawna ochrona pracy

20

10

10

40

9

Ergonomia w procesie pracy

 

20

20

40

10

Zagrożenia w środowisku pracy

15

15

 

30

Ogólna liczba godzin

135

90

30

255

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Technika i praca biurowa

30

 

 

30

12

Ocena ryzyka zawodowego

 

30

50

80

13

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych

 

30

50

80

14

Postępowanie w administracji

 

15

10

35

15

Szkolenia i usługi w bhp

 

 

40

40

Ogólna liczba godzin

30

75

150

255

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

180

530

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec III semestru

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiada wiedzę umożliwiającą weryfikację stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki psychofizyczne, biologiczne i chemiczne występujące w środowisku pracy. Absolwent potrafi także przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania przepisów BHP.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach, które zajmują się organizacją szkoleń BHP, przedsiębiorstwach jako specjalista ds. BHP. Po ukończeniu szkoły ma możliwość asystować przy uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić rejestr dokumentów dotyczących chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera