logo

Technik administracji z popularyzacją zagadnień BHP

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik administracji z popularyzacją zagadnień BHP 334306

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty :

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Podstawy ekonomii

20

 

 

 

20

7

Elementy statystyki

20

 

 

 

20

8

Zarys wiedzy o państwie i prawie

20

 

 

 

20

9

Przepisy prawa cywilnego

 

20

30

 

50

10

Przepisy prawa pracy

 

20

15

20

55

11

Przepisy prawa administracyjnego

 

20

25

25

70

Ogólna liczba godzin

135

90

70

45

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Technika i praca biurowa

30

50

30

 

110

13

Postępowanie w administracji

 

25

55

70

150

14

Szkolenia i usługi w BHP

 

 

20

25

45

15

Finanse publiczne

 

 

 

35

35

Ogólna liczba godzin

30

75

105

130

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Ograniczona liczba miejsc
 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik administracji posiada wiedzę między innymi z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. W trakcie nauki poznaje zagadnienia dotyczące organizacji pracy biurowej, finansów publicznych, a także posługiwanie się dokumentacją księgową.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: urzędach państwowych i samorządowych, prywatnych biurach, organizacjach społecznych, przedsiębiorstwach oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera