logo

Florysta

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Florysta 343203

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

        RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 10   10
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15   15
5 Język angielski zawodowy 15   15
6 Rośliny ozdobne 15 10 25
7 Środki wyrazu twórczego i elementy historii sztuki 10   10
8 Kompozycje florystyczne 20 20 40
9 Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 15   15
10 Dokuemntacja projektowa dekoracji roślinnych   20 20
Ogólna liczba godzin 120 50 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Wykonywanie, pielęgnowanie i sprzedaż wyrobów florystycznych 50 120 170
Ogólna liczba godzin 50 120 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa     160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.26 odbywać się będzie pod koniec II semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Florysta zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych i doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. Tworzy zarówno małe kompozycje, jak również rozwiązania przestrzenne: aranżacje wnętrz, tarasów czy balkonów.

Praca: Absolwenci mogą pracować w kwiaciarniach, firmach florystycznych a także zajmujących się aranżacją wnętrz. Na podstawie uzyskanych świadczeń może również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera