logo

Asystent osoby niepełnosprawnej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty :

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
3 Język niemiecki zawodowy 20 10 30
4 Zagadnienia psychologii i socjologii 10   10
5 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10   10
6 Przepisy prawa w zakresie świadczeń społecznych 10   10
7 Język migowy 20   20
8 Podstawy anatomii i fizjopatologii 20   20
9 Organizacja pracy z osobą niepełnosprawną   20 20
10 Metodyka pracy opiekuńczej 10 20 30
Ogólna liczba godzin 120 50 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Umiejetności opiekuńcze 30 60 90
12 Terapia zajęciowa i aktywizująca 20 60 80
Ogólna liczba godzin 50 120 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do pomocy podopiecznemu w realizacji programu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej jak również uzyskania jak największej niezależności i samodzielności osobie niepełnosprawnej.

Praca: Absolwenci mogą zdobyć pracę w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, szkołach integracyjnych, warsztatach terapii zajęciowej oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera