logo

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje:   

·         TG.07  Sporządzanie potraw i napojów

·         TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Zasady żywienia człowieka 30 20     50
6 Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych   20 20   40
7 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 55 60 70   185
8 Analiza żywnosci       30 30
9 Planowanie i ocena żywienia       70 70
10 Organizacja usług gastronomicznych       35 35
11 Ekonomika i organizacja zakładów gastronomicznych     20   20
Ogólna liczba godzin 160 130 110 135 535
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych       60 60
13 Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 30 90 130   250
Ogólna liczba godzin 30 90 130 60 310
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 190 220 240 195 845
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.07. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.16. odbywać się będzie po semestrze IV
Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania zawodu kucharza, kelnera oraz doradcy żywieniowego. Daje wiele możliwości zawodowych oraz rozwój zainteresowań kulinarnych, niezbędnych do wykonywania następujących zadań: sporządzania oraz wydawania potraw i napojów, oceniania jakości żywności, planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Praca: Absolwenci szkoły mogą pracować w wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się gastronomią, obiektach zbiorowego żywienia, organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywności.  

 

Po uzyskaniu kwalifikacji T.6. można uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera