logo

Technik usług fryzjerskich

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (668 godz.)

·         AU.26 Projektowanie fryzur (210 godz.)

Szkolny plan nauczania: 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy fryzjerstwa 20 20 20   60
6 Podstawy dermatologii 40       40
7 Organizacja salonu   40     40
8 Stylizacja fryzjerska     20 23 43
9 Technologie fryzjerskie 40 20 20 30 110
10 Projektowanie fryzur   30 40   70
Ogólna liczba godzin 175 140 100 53 468
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pracownia fryzjerska 25 80 90 125 320
12 Wizualizacja wizerunku   30 60   90
Ogólna liczba godzin 25 110 150 125 410
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 200 250 250 178 878
Praktyka zawodowa     40 120 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.26 odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.21 odbywać się będzie po semestrze IV

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji


W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


Technik usług fryzjerskich  potrafi wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, stosować nowoczesne techniki fryzjerskie, projektować fryzury, konserwować oraz odkażać narzędzia i przybory niezbędne do pracy, prowadzić doradztwo w zakresie stylizacji fryzur.  

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego, studiach metamorfozy, salonach piękności oraz prowadzić własną działalność. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera