logo

Technik technologii żywności

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik technologii żywności 314403

Kwalifikacje:

·         TG.04 Wytwarzanie wyrobów cukierniczych (650 godz.)

·         TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (165 godz.)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II  III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy techniki w przemyśle spożywczym 15 15 15   45
6 Mikrobiologia zywnosci   15 15   30
7 Analiza żywnosci   15 25 20 60
8 Technologia żywnosci i produkcji cukierniczej 55 40 45 50 190
9 Gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi       15 15
10 Towaroznawstwo i magazynowanie w produkcji cukierniczej 15 15 10   40
Ogólna liczba godzin 160 130 110 85 485
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Badania laboratoryjne żywności, dodatków i materialów pomocniczych       60 60
12 Rozliczenia w produkcji żywności       20 20
13 Wytwarzanie, dekorowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych 30 90 130   250
Ogólna liczba godzin 30 90 130 80 330
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 190 220 240 165 815
Praktyka zawodowa         0
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.04. odbywać się będzie po semestrze III

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzanie artykułów spożywczych opracowuje receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w zakładach przemysłu spożywczego, hurtowniach spożywczych, obiektach hotelarskich, laboratoriach, sklepach z żywnością lub stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

Kwalifikacja T.2. jest wspólna dla kierunków: Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.2. można uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.3. można uzyskać tytuł Piekarz. Po uzyskaniu kwalifikacji T.4. można uzyskać tytuł Cukiernik. Po uzyskaniu kwalifikacji T.5. można uzyskać tytuł Wędliniarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera