logo

Technik rolnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik rolnik 314207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej (592 godziny)

·         RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (182 godziny)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy produkcji rolniczej 60       60
6 Mechanizacja rolnictwa 40 20     60
7 Ekonomika działalności rolniczej     40 20 60
8 Przepisy ruchu drogowego     20   20
9 Organizacja produkcji zwierzęcej       50 50
10 Organizacja produkcji roślinnej       50 50
11 Produkcja roślinna   45 35   80
12 Produkcja zwierzęca   45 32   77
Ogólna liczba godzin 175 140 127 120 562
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Zajęcia praktyczne         0
  I. uprawa roślin   20 30   50
  II. hodowla zwierząt   20 30   50
  III. mechanizacja rolnictwa   20 30   50
  IV. organizacja produkcji rolniczej       62 62
Ogólna liczba godzin 0 60 90 62 212
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 200 217 182 774
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.03. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik rolnik wykonuje prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Wbrew pozorom praca rolnika trwa cały rok. Wymaga stworzenia szczegółowego biznesplanu, który umożliwi nie tylko uzyskanie zadowalającego dochodu ale również inwestycje i rozwój gospodarstwa.

Praca: Absolwenci mogą pracować w instytucjach służby rolnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po uzyskaniu kwalifikacji R.3. można otrzymać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Po uzupełnieniu kwalifikacji R.6. można uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera