logo

Technik ogrodnik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik ogrodnik 314205

Kwalifikacje:

·         R.5   Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

·         R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Technika w ogrodnictwie

30

Planowanie i organizacja produkcji ogrodniczej

51

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Prowadzenie produkcji sadowniczej

106

Prowadzenie produkcji warzywniczej

106

Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

106

Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

105

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 

Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych

40

Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych

40

Planowanie prac związanych z uprawa roślin ozdobnych

50

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni=320 godzin. Zajęcia indywidualne 30 godzin jazdy.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik ogrodnik zajmuje się kierowaniem pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, a także planowaniem, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni. Dobiera gatunki roślin i rodzaje nasion, kieruje siewem i sadzeniem, rozsadzaniem dobierając odpowiednie narzędzia i sprzęt ogrodniczy.

Praca: Absolwenci mogą pracować w: ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych; w biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem ogrodniczym; w kwiaciarniach i firmach zajmujących się dekoracjami roślinnymi, bukieciarstwem i florystyką; gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera