logo

Technik mechatronik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

·         EE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

·         EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70 30     100
6 Technologie i konstrukcje maszyn 20 50 31   101
7 Podstawy mechatroniki   30 70   100
8 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych       40 40
9 Podstawy programowania w mechatronice       40 40
Ogólna liczba godzin 165 110 101 80 456
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Pomiary elektryczne i elektroniczne   55 45   100
11 Rysunek techniczny 50 30 20   100
12 Montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych oraz maszyn i urządzeń   20 20   40
13 Montaż elementów, zespołów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych     40   40
14 Montaż elementów i podzespołów elektrycznych oraz elektronicznych w mechatronice     40   40
15 Rozruch i konserwacja systemów mechatronicznych       45 45
16 Dokumentacja techniczna w mechatronice       40 40
17 Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych       50 50
Ogólna liczba godzin 50 105 165 135 455
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 215 215 266 215 911
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.02. odbywać się będzie po semestrze IV
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.21. odbywać się będzie po semestrze III

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.


Po uzyskaniu kwalifikacji o E.3. i dodatkowo E.4. może uzyskać tytuł Monter mechatronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera