logo

Technik logistyk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik logistyk 333107

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.22 Obsługa magazynów

·         AU.32 Organizacja transportu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30 20 20 90
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Podstawy logistyki   30     30
8 Procesy logistyczne   30     30
9 Gospodarka zapasami i magazynem   60 40   100
10 Podstawy transportu i spedycji     30 70 100
Ogólna liczba godzin 115 150 90 90 445
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 50     80
12 Obsługa magazynów   40 130   170
13 Organizacja procesów transportowych i spedycyjnych     20 113 133
14 Dokumentacja transportowo-spedycyjna       50 50
Ogólna liczba godzin 30 90 150 163 433
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 145 240 240 253 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.22 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.32 odbywać się będzie po IV semestrze

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ  

 

Technik logistyk posiada wiedzę niezbędną do organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów, planowania przepływu zasobów i informacji, zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie, prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: firmach transportowych, w dziale spedycji lub logistyki. Możliwości zatrudnienia mają jako specjaliści do spraw: zarządzania produkcją, gospodarki odpadami, gospodarki magazynowej,  zaopatrzenia i zakupów, logistycznych systemów informatycznych a także jako logistycy miejscy. 

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera