logo

Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną 422402

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji (465 godzin)                                              

·         TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (310 godz.)                                               

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

3

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

4

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

5

Podstawy turystyki

15

 

 

 

15

6

Zasady żywienia człowieka

30

 

 

 

30

7

Podstawy prawa

15

 

 

 

15

8

Podstawy hotelarstwa

 

60

 

 

60

9

Organizacja pracy służby pięter

 

 

 

15

15

10

Działalność recepcji

 

30

20

 

50

11

Organizacja pracy w hotelarstwie z obsługą turystyczną

 

20

20

 

40

12

Ekonomika, organizacja i marketing w hotelarstwie

 

 

20

30

50

13

Usługi dodatkowe w hotelarstwie

 

 

 

45

45

14

Język niemiecki zawodowy

 

 

20

30

50

Ogólna liczba godzin

135

140

80

120

475

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

15

Technika i praca biurowa w hotelarstwie

30

20

 

 

50

16

Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych

 

20

50

 

70

17

Działalność restauracyjna hotelu

 

 

 

30

30

18

Pracownia hotelarstwa

 

 

70

80

150

Ogólna liczba godzin

30

40

120

110

300

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

165

180

200

230

775

Praktyka zawodowa

 

 

200

120

320

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.12. odbywać się będzie po semestrze III

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.13. odbywać się będzie po semestrze IV


Ograniczona liczba miejsc
 ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik hotelarstwa jest przygotowany do obsługi gości w recepcji. Potrafi rezerwować, przyjmować i realizować zamówienia na usługi hotelarskie, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości.

Praca: Po ukończeniu szkoły ma możliwość pracy w hotelach, firmach hotelarsko-usługowych, biurach turystycznych, kwaterach prywatnych, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą na podstawie uzyskanych świadczeń w zakresie usług hotelarskich. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera