logo

Technik hotelarstwa

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik hotelarstwa  422402

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

·         T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie                                                                         

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy hotelarstwa

50

Marketing usług

34

Podstawy żywienia

20

Prawo w hotelarstwie

40

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

Rezerwacja usług hotelarskich

156

Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

156

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Przygotowanie pokoi dla gości

68

Obsługa gastronomiczna

70

Dodatkowe usługi hotelarskie

70

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni=320 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik hotelarstwa jest przygotowany do obsługi gości w recepcji. Potrafi rezerwować, przyjmować i realizować zamówienia na usługi hotelarskie, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości.

Praca: Po ukończeniu szkoły masz możliwość pracy w hotelach, firmach hotelarsko-usługowych, biurach turystycznych, kwaterach prywatnych, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą na podstawie uzyskanych świadczeń w zakresie usług hotelarskich. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera