logo

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Kwalifikacje:

·         A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

·         A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

·         A.55 Drukowanie cyfrowe

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklunauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

Podstawy fotografii

60

Maszyny drukujące

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Podstawy poligrafii

45

Opracowywanie publikacji

100

Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania

100

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

100

Przygotowanie projektów multimedialnych

95

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.55. Drukowanie cyfrowe

Drukowanie nakładu

100

Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

95

Razem:

830

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie =160 godzin.


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efektem jego pracy są m.in. reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na billboardach, a także książki, ulotki czy plakaty.

Praca: Absolwenci mogą pracować między innymi w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, drukarniach lub własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera