logo

Technik elektryk

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik elektryk 311303

Kwalifikacje:   

·         EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

·         EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Szkolny plan nauczania:
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70       70
6 Instalacje elektryczne   40 10 50 100
7 Maszyny elektryczne   40 20 40 100
8 Urządzenia elektryczne   30 20 18 68
9 Użytkowanie instalacji elektrycznych     35   35
10 Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych     35   35
Ogólna liczba godzin 145 110 120 108 483
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary elektryczne i elektroniczne   55 15 15 85
12 Rysunek techniczny 50       50
13 Montaż,uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych   20 20 60 100
14 Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych   20 20 60 100
16 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych     60   60
Ogólna liczba godzin 50 95 115 135 395
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 195 205 235 243 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.05. odbywać się będzie po semestrze IV
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.26. odbywać się będzie po semestrze III

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik elektryk wykonuje badania i kontroluje urządzenia w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretuje wyniki pomiarów, wykonuje instalacje elektryczne oraz przeprowadza badania eksploatacyjne tych instalacji. Zawód ten jest atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. 

Praca: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach projektujących i instalujących instalacje alarmowe.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera