logo

Technik elektronik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik elektronik 311408

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

·         EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70       70
6 Układy cyfrowe   50     50
7 Układy analogowe   50     50
8 Urządzenia i instalacje elektroniczne   55 40   95
9 Eksploatacja urządzeń elektronicznych     20 40 60
10 Systemy mikroprocesorowe       45 45
Ogólna liczba godzin 145 155 60 85 445
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary elektryczne i elektroniczne   68 15 15 98
12 Rysunek techniczny 50       50
13 Montaż układów elektronicznych     65   65
14 Montaż instalacji i urządzeń elektronicznych     65   65
15 Techniki eksploatacji urządzeń elektronicznych       95 95
16 Programowanie systemów mikroprocesorowych       60 60
Ogólna liczba godzin 50 68 145 170 433
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 195 223 205 255 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.03. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.22. odbywać się będzie po seemstrze IV

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Technik elektronik zajmuje się przede wszystkim organizacją stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych, przeprowadzaniem kontroli technicznej, montowaniem, instalowaniem, uruchamianiem i testowaniem urządzeń elektronicznych, nadzorowaniem i kontrolowaniem pracy sprzętu elektronicznego oraz naprawianiem urządzeń elektronicznych.

Praca: Absolwenci mogą pracować w firmach produkujących urządzenia elektroniczne lub zakładach instalujących i eksploatujących urządzenia elektroniczne. 

Po uzyskaniu kwalifikacji E.6. i E.5. można uzyskać tytuł Monter-elektronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera