logo

Technik ekonomista

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik ekonomista 331403

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji   

·         AU.36 Prowadzenie rachunkowości               

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Przepisy prawa cywilnego   15     15
8 Przepisy prawa administracyjnego   15     15
9 Przepisy prawa spółek i prawa podatkowego       10 10
10 Ekonomika przedsiębiorstw     20 15 35
11 Przepisy prawa pracy   20     20
12 Wynagrodzenia, podatki i rozliczenia z ZUS     60 40 100
13 Rachunkowość  20 75     95
Ogólna liczba godzin 135 155 80 65 435
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
14 Technika i praca biurowa 30 50     80
15 Prowadzenie biura rachunkowego   20 115   135
16 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych       135 135
17 Analiza ekonomiczna i statystyczna     20 21 41
Ogólna liczba godzin 30 70 135 156 391
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 165 225 215 221 826
Praktyka zawodowa       240 240
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.36 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.35 odbywać się będzie po IV semestrze

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik ekonomista zdobył wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną do samodzielnego wykonywania oraz współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania oraz sprzedaży produktów w różnych podmiotach gospodarczych. Znane mu są także pojęcia związane z polityką zatrudnienia, badaniem rynku, wynagrodzeniami, księgowością i gospodarką materiałową.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość pracy w zakładach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, bankach, zakładach produkcyjnych oraz działach finansowych w jednostkach samorządowych.  

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera