logo

Technik budownictwa z gospodarowaniem nieruchomościami

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik budownictwa z energetyką odnawialną i gospodarowaniem nieruchomościami  311204

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (572 godziny)               

·         BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (306 godzin)                                                                                                                             

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

3

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

4

Język angielski zawodowy

20

10

 

 

30

5

Rysunek budowlany

15

15

 

 

30

6

Podstawy budownictwa

45

 

 

 

45

7

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

30

80

50

 

160

8

Dokumentacja budowlana

 

 

20

50

70

9

Kataster i gospodarowanie nieruchomościami

10

10

 

 

20

10

Podstawy konstrukcji budowlanych

30

30

10

 

70

Ogólna liczba godzin

205

145

80

50

480

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Obsługa i prowadzenie biura nieruchomości

 

 

20

20

40

12

Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

63

90

 

153

13

Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

 

15

60

75

14

Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

 

10

65

75

15

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną

 

 

15

40

55

Ogólna liczba godzin

0

63

130

165

398

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

205

208

210

215

878

Praktyka zawodowa

 

 

80

80

160

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.29. odbywać się będzie po semestrze III

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.30. odbywać się będzie po semestrze IV

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa wie jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołem oraz sporządzać dokumentację. Potrafi efektywnie wykorzystać znajomość prawa budowlanego, sporządzić pomiary i kosztorysy a także sprawować nadzór budowlany.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość pracy w: firmach budowlanych, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, a także prowadzenia własnej działalności budowlanej.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera