logo

Technik budownictwa

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik budownictwa 311204

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (572 godziny)                                                                    

·         BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (306 godzin)                                                                                        

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 20     40
5 Rysunek budowlany 30       30
6 Podstawy budownictwa 45       45
7 Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych   80 70   150
8 Dokumentacja budowlana   20 20 40 80
9 Podstawy konstrukcji budowlanych   20 40 20 80
Ogólna liczba godzin 150 140 130 60 480
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych 30 70 35 65 200
11 Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych     25 55 80
12 Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych     20 40 60
13 Posługiwanie się dokumentacją budowlaną     30 30 60
Ogólna liczba godzin 30 70 110 190 400
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 210 240 250 880
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.29. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.30. odbywać się będzie po semestrze IV

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa wie jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołem oraz sporządzać dokumentację. Potrafi efektywnie wykorzystać znajomość prawa budowlanego, sporządzić pomiary i kosztorysy a także sprawować nadzór budowlany.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość pracy w: firmach budowlanych, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, a także prowadzenia własnej działalności budowlanej. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera