logo

Technik architektury krajobrazu

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;

·         R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Szkolny plan nauczania: 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Podstawy architektury krajobrazu

55

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Przygotowanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

170

Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

175

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

169

Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

169

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe4 tygodnie=160 godzin. Zajęcia indywidualne 20 godzin jazdy.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, nasadzeń drzew i krzewów czy rabat bylinowych. Wybiera odpowiednie drzewa, krzewy i inne rośliny do zaplanowanych nasadzeń. Do jego zadań należy również opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej.

Praca: Absolwenci mogą pracować w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, u właścicieli obiektów krajobrazowych lub jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera