logo

Technik agrobiznesu

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik agrobiznesu 331402

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:   

·         R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

·         R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych

60

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

51

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji roślinnej

114

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

114

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

114

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

80

Planowanie przetwórstwa żywności

80

Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

74

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ


Technik agrobiznesu potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów itp. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin – ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości czy prawa. 

Praca: Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach produkcji i przetwórstwa żywności. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera