logo

Opiekun medyczny KKZ

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacja:   

·         Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

30

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

50

Zdrowie publiczne

40

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

20

Język migowy

30

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.4

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

70

Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

70

Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chora i niesamodzielną.

68

RAZEM:

468

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin

Realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.


Potrzebne  dokumenty:

Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej 

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera