logo

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003

Kwalifikacje:

·         T.2  Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Szkolny plan nauczania: 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy technologii żywności

60

Technika w przetwórstwie spożywczym

78

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Przygotowanie surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych

141

Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

141

RAZEM:

651

Praktyki zawodowebrak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje i nadzoruje urządzenia przetwarzania i produkowania środków i artykułów żywnościowych oraz artykułów pokrewnych, przeznaczonych do konsumpcji.  Praca operatora wymaga często dźwigania ciężarów w niekorzystnych warunkach termicznych, w pobliżu gorących urządzeń oraz ostrych i wirujących narzędzi, co może być przyczyną urazów lub przeciążeń.

Praca: Po ukończeniu nauki możesz pracować w przemyśle spożywczym na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń we wszystkich etapach procesu technologicznego lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o T.16. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik technologii żywności, a po uzupełnieniu jeszcze kwalifikacji T.17. można uzyskać tytuł Technik przetwórstwa mleczarskiego.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera