logo

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Kwalifikacja:

·         M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

·         M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

 Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów

w ramach obszaru 

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B i T

40

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Obróbka materiałów

130

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Pojazdy rolnicze i ich użytkowanie

90

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolniczej i ich użytkowanie 

92

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

Obsługa techniczna i naprawa pojazdów rolniczych

80

Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych   

98

Razem

680

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Placówka przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). 


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych zajmuje się użytkowaniem pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych, jest przygotowany do prowadzenia samochodów oraz ciągników rolniczych.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Po uzupełnieniu kwalifikacji M.43 oraz wykształcenia średniego, można uzyskać tytuł Technik mechanizacji rolnictwa.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera