logo

Cukiernik

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Cukiernik  751201

Kwalifikacja:

·         TG.04 Wytwarzanie wyrobów cukierniczych (650 godz.)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20     20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20     20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15     15
4 Język angielski zawodowy 20 30   50
5 Podstawy techniki w przemyśle spożywczym 15 15 15 45
6 Mikrobiologia zywnosci   15 15 30
7 Analiza żywnosci   15 25 40
8 Technologia żywnosci i produkcji cukierniczej 55 40 45 140
9 Towaroznawstwo i magazynowanie w produkcji cukierniczej 15 15 10 40
Ogólna liczba godzin 160 130 110 400
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Wytwarzanie, dekorowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych 30 90 130 250
Ogólna liczba godzin 30 90 130 250
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 190 220 240 650
Praktyka zawodowa       0
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.04. odbywać się będzie po semestrze III

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Cukiernik zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Rozpoczyna od przygotowania stanowiska do pracy: wyboru odpowiednich urządzeń i narzędzi, zapoznania się z zamówieniem, pobrania odpowiednich składników z magazynu. Do jego pracy należy również rozliczenie przyjętych i wydawanych surowców.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w zakładach przetwórstwa spożywczego, produkujących wyroby cukiernicze na skalę przemysłową jak również w cukierniach i ciastkarniach prowadzonych przez osoby prywatne. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o T.16 oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik technologii żywności.


 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera