logo

Technik sterylizacji medycznej

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Technik sterylizacji medycznej 321104

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 20   20
3 Język niemiecki zawodowy 20 10 30
4 Komunikacja personalna i społeczna 10   10
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą   10 10
6 Zarys anatomii i fizjologii czlowieka 20   20
7 Język migowy 20   20
8 Edukacja i promocja zdrowia   10 10
9 Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji 40 10 50
Ogólna liczba godzin 130 40 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Dokumentacja medyczna i finansowa  40   40
11 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   15 15
12 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja medyczna   115 115
Ogólna liczba godzin 40 130 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, dezynfekcję oraz sterylizację urządzeń medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych lub kosmetycznych, pracowniach mikrobiologii oraz endoskopowych a także wszelkiego rodzaju placówkach medycznych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera