logo

Protetyk słuchu

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Protetyk słuchu 321401

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie  

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestry

Liczba godzin wcyklu nauczania 

I

II

III

IV

Przedmioty ogólnokształcące*

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

 

 

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

25

20

15

 

60

2

Metody badania słuchu

20

15

15

 

50

3

Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

10

10

 

 

20

4

Metody doboru aparatów słuchowych

20

20

20

10

70

5

Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

 

10

20

10

40

6

Otoplastyka

 

 

10

10

20

7

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 

15

20

35

8

Język obcy w protetyce słuchu (angielski)

 

 

10

15

25

9

Język migowy

 

 

10

10

20

Łączna liczba godzin

75

75

115

75

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia audiometrii

50

40

20

20

130

2

Pracownia otoplastyki

30

20

20

60

130

3

Komputerowe wspomaganie doboru aparatów słuchowych

 

15

10

 

25

4

Serwisowanie sprzętu audioprotetycznego

 

15

10

20

45

5

Pomiary akustyczne

 

10

 

 

10

Łączna liczba godzin

80

100

60

100

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych - 160 godzin


Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Protetyk słuchu zajmuje się metodami badań słuchu: diagnozuje ubytki oraz dobiera odpowiedni aparat słuchowy, dokonuje pomiarów, wykonuje wkładki uszne, dostraja oraz naprawia aparaty słuchowe. Służy również pomocą w wyborze odpowiedniego aparatu, mając na uwadze wiek, potrzeby i możliwości finansowe klienta.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: przychodniach, klinikach, gabinetach i placówkach terapeutycznych, gabinetach protetyki, oddziałach leczenia niedosłuchu oraz w serwisie technicznym sprzętu protetycznego.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera