logo

Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci i osób starszych oraz geriatrią

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci i osób starszych z geriatrią 532102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru letniego (wrzesień) lub od semestru zimowego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty :

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

10

10

20

3

Język niemiecki zawodowy

20

10

30

4

Komunikacja personalna i społeczna

10

 

10

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z elementami pierwszej pomocy

20

 

20

6

Zarys anatomii i fizjologia człowieka

20

 

20

7

Język migowy

 

20

20

8

Biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej

10

 

10

9

Elementy geriatrii

 

10

10

10

Opieka i pielęgnacja człowieka

10

20

30

Ogólna liczba godzin

100

70

170

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych

35

65

100

12

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

20

20

13

Organizacja opieki dzieci i osób starszych

20

 

20

14

Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej

15

15

30

Ogólna liczba godzin

70

100

170

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

Praktyka zawodowa

 

160

160

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Wykonuje czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Praca: Absolwenci mogą zdobyć pracę w fundacjach, domach pomocy społecznej, szpitalach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera