logo

Opiekun medyczny

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen

z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie

Dowód osobisty do wglądu

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 10 10 20
3 Język niemiecki zawodowy 20 10 30
4 Komunikacja personalna i społeczna 10   10
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z elementami pierwszej pomocy 20   20
6 Zarys anatomii i fizjologia człowieka 20   20
7 Język migowy   20 20
8 Biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej 10   10
9 Organizacja pracy z osobą chorą i niesamodzielną   10 10
10 Opieka i pielęgnacja człowieka 10 20 30
Ogólna liczba godzin 100 70 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych 55 65 120
12 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   20 20
13 Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej 15 15 30
Ogólna liczba godzin 70 100 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Wykonuje czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Praca: Absolwenci mogą zdobyć pracę w fundacjach, domach pomocy społecznej, szpitalach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych. 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera