logo

Higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią 325102

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty :

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem tygodniowo

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

 

 

1

32

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

1

3

 

 

2

64

3

Język angielski zawodowy

2

 

 

 

1

32

4

Komunikacja personalna i społeczna

 

2

 

 

1

32

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą

2

 

 

 

1

32

6

Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia

4

 

3

3

5

160

7

Język migowy

 

2

 

 

1

32

8

Aparatura i sprzęt stomatologiczny

 

 

2

2

2

64

9

Edukacja i promocja zdrowia

 

 

4

4

4

128

10

Materiałoznawstwo i farmakoterapia

3

 

 

 

1,5

48

Ogólna liczba godzin

12

7

9

9

18,5

592

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Dokumentacja medyczna i finansowa

2

3

 

 

2,5

96

12

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

1,5

 

 

0,75

24

13

Asystowanie lekarzowi dentyście

3

5,5

 

 

4,25

136

14

Ortodoncja i techniki ortodontyczne

1

1

 

 

1

32

15

Podstawy implantologii stomatologicznej i technik wykonywania wszczepów

 

 

1

1

1

32

14

Działalność profilaktyczno-lecznicza

 

 

9

9

9

288

Ogólna liczba godzin

5

11

10

10

18

608

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

18

19

19

19

37,5

1232

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

 

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą, asystuje podczas zabiegów oraz wykonuje samodzielnie wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem lekarza dentysty. Prowadzi dokumentację medyczną oraz organizuje pracę związaną ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii.    

Praca: Absolwenci mają możliwość pracy w gabinetach stomatologicznych oraz poradniach i klinikach dentystycznych.

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera