logo

Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Zawód: Asystentka stomatologiczna z ortodoncją  325101


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacja:   

·         MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

2 zdjęcia (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem tygodniowo

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

1

32

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

1

3

2

64

3

Język angielski zawodowy

2

 

1

32

4

Komunikacja personalna i społeczna

 

2

1

32

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą

2

 

1

32

6

Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia

4

 

2

64

7

Język migowy

 

2

1

32

8

Materiałoznawstwo i farmakoterapia

3

 

1,5

48

Ogólna liczba godzin

12

7

9,5

304

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Dokumentacja medyczna i finansowa

2

3

2,5

96

10

Ortodoncja i techniki ortodontyczne

1

1

1

32

11

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

1,5

0,75

24

12

Asystowanie lekarzowi dentyście

4

6,5

5,25

168

Ogólna liczba godzin

7

12

9,5

320

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

20

20

20

656

Praktyka zawodowa

 

160

160

 

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru


Ograniczona liczba miejsc  ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych. Do jej zadań należy między innymi: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza, przygotowanie pacjenta do zabiegów, prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów oraz rozliczenia leków i wyrobów medycznych, użytkowanie i przechowywanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, przygotowywanie materiałów do wycisków i wypełnień.

Praca: Po ukończeniu szkoły możesz pracować między innymi w gabinetach stomatologicznych, hurtowniach stomatologicznych.

Jesteśmy elastyczni, organizujemy kursy na miarę Twoich potrzeb i możliwości. Powiedz czego potrzebujesz, my zrobimy resztę.

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera